Definitie hoogbegaafde

Een eenduidige definitie van hoogbegaafden is er niet. Maar o.l.v. Maud Kooijman-Van Tiel is er in 2007 een Delphi-onderzoek gedaan waarin het begrip als volgt kort en bondig wordt omschreven:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Functioneren van hoogbegaafde medewerkers

Hoogbegaafden die goed op hun plek zitten in een organisatie werken veelal zelfstandig en presteren vaak op hoog niveau. Als ze niét op de juiste plek of in de juiste functie zitten, dan ontstaat er risico op disfunctioneren. Ze worden ongelukkig; gaan ‘vechten tegen de bierkaai’, passen zich aan of trekken zich terug. Dit kan gebeuren als reactie op onduidelijkheden (bij zichzelf of in hun werkomgeving) en miscommunicatie. Soms leidt dit zelfs tot ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Hoe herken je hoogbegaafden op het werk en hoe kun je er aan bijdragen dat ze goed functioneren?

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Als mens is iedere hoogbegaafde anders. Maar tegelijk zijn er kenmerken die veel voorkomen bij hoogbegaafden, zoals:

  • Snel denken, verbanden leggen en de context zien;
  • Creatieve geest;
  • Hoog intuïtief en hooggevoelig;
  • Onafhankelijk / autonoom in handelen.

Andere veel voorkomende kenmerken van hoogbegaafdheid zijn bijvoorbeeld:

  • Perfectionisme;
  • Faalangst en onderprestatie;
  • Introversie.

Frans Corten, Noks Nauta e.a. hebben tal van onderzoeken gedaan naar hoogbegaafdheid en werk. Lees verder…