Wat zijn kerntalenten?

De Coretalents-methode is een zeer accurate manier om jouw persoonlijkheid op een fundamenteel niveau bloot te leggen voor juiste keuzes in werk en leven. Deze methode kan zelfs de complexiteit van bijv. hoogbegaafden aan en is daarmee uniek.

Het kerntalentensysteem is een methode die zuiver empirisch werd ontwikkeld op basis van het afnemen, gedurende 25 jaar, van meer dan 10.000 diepte-interviews. Aanvankelijk van ingenieurs, later van totaal andere profielen, waaronder pubers, adolescenten, studenten en van volwassenen in tal van andere beroepen dan ingenieurs, door Danielle Krekels.

Danielle Krekels deed de ontdekking eind jaren tachtig en schreef het boek : “Speel je kerntalenten uit – kinderspeelgoed vertelt wie je bent”. In het tweede boek: “Beken(d) Talent” (2012), wordt de methode verduidelijkt met analyses van 12 Bekende Vlamingen en twee Bekende Nederlanders. In 2018 verscheen haar derde boek ‘Krachtig met KernTalenten’.

Essentie van de Coretalents-methode

Tijdens de kindertijd kies je onbewust voor speelgoed, spelletjes, interesses en activiteiten die bij je passen. Wat jij als kind tussen 4 en 12 jaar al dan niet leuk vond, in een tijd die niet door professionele wensen gekleurd was, vormt de basis om jouw unieke Coretalents-profiel te bepalen.

Het geheel van de kerntalenten vormt de ‘blauwdruk’ van je persoonlijkheid, met al je sterktes en zwaktes. Het vormt je complete potentieel en je intrinsieke motivatie om ermee aan de slag te gaan. Een KernTalent staat nooit op zichzelf; het is de combinatie die accuraat zicht geeft op je persoonlijkheid. Alleen getrainde kerntalentenanalisten kennen alle combinaties! Een echte kerntalentenanalyse is pas volledig als er ook een biografisch diepte-interview op volgt. Hierin wordt gecheckt op de juistheid van de interpretatie, de mate van ontwikkeling en de context waarin jouw leven zich afspeelt. Al je kerntalenten samen tonen je aard, potentieel en intrinsieke motivatie (‘goesting’).

Wezenlijk verschil met bestaande methodes en systemen

– De ruime tijdspanne van 8 jaar (tussen 4 en 12 jaar) is niet gebaseerd op een momentopname.
– Het gaat om bewezen en effectief gedrag, niet om wat je nu zou doen.
– Ook latent aanwezige kerntalenten worden ontdekt.
– Alle kerntalenten worden genuanceerd, gewogen en gecombineerd.
– Zowel de kans op burn-out als op bore-out kan concreet voorspeld worden.
– Voor jou geschikte opleidingen en beroepen passen bij je aard, potentieel en intrinsieke motivatie.
– Geen zelfbeoordeling, geen vergelijking met anderen en geen gemiddelden.
– De Coretalents-methode is objectief, onafhankelijk en taal- en geslachtneutraal.

Als erkend kerntalentenanalist help ik je graag bij het in kaart brengen van jouw persoonlijke Coretalents-profiel.