Ali Hekman

Mijn voldoening in dit werk haal ik uit het zoeken naar oplossingen voor complexe situaties. Als mensgerichte trajectbegeleider zet ik graag mijn kennis en creativiteit in om toe te werken naar vooraf gestelde doelen. Het einddoel hangt voor mij altijd samen met het creëren van ‘plezier in het werk’.

Kijk op LinkedIn of vraag om mijn C.V.

Zet mensen weer in hun kracht

Mijn focus ligt daarbij op het bevorderen van zelfinzicht en zelfsturing bij medewerkers. Zo krijgt het reintegratietraject vorm vanuit innerlijke kracht en persoonlijke waarden.

Op basis van oprechte aandacht en advies beweeg ik mensen het beste uit zichzelf te halen en stel ik ze in staat nieuwe (professionele) keuzes te maken.

 

Autonome bruggenbouwer

Ik ben als een vis in het water als ik kan functioneren als bruggenbouwer in een traject met werkgever en werknemer. Altijd werk ik toe naar gezamenlijke doelen, wederzijds respect en keuzevrijheid.

Opdrachtgevers typeren mij als een authentieke, empathische en integere deskundige die snel de kern van het probleem of het dilemma weet te raken.

Ali

Wilt u weten wat ik voor u kan doen? Mail naar info@alihekman.nl

Aanpak als eye-opener

Ik werk graag in een driehoeksverhouding met werkgever en werknemer. In één op één gesprekken breng ik mensen bij elkaar. Mijn rol is om de verschillende partijen te laten zien dat zij, wellicht vanuit heel verschillende zienswijzen, gezamenlijke belangen hebben. Ik laat ze zien waar ze gebruik kunnen maken van elkaars verschillen. Dit is vaak een eye-opener voor zowel werkgever als werknemer!

Zo ontstaat de bereidheid om te werken aan een oplossing in het voordeel van alle partijen. Een positieve spiraal wordt ingezet. Dit alles met als doel: een medewerker die opnieuw goed functioneert, optimaal presteert en plezier in zijn werk ervaart!