Verzuimpreventie

De aandacht voor verzuimpreventie groeit. En dat is positief. Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen, zowel voor werkgevers als voor medewerkers. Door de signalen op de werkvloer te herkennen, de juiste analyse en goede begeleiding kunnen verminderde prestaties, arbeidsconflicten en tenslotte verzuim worden voorkomen.
Lees meer…

Reïntegratie eerste spoor

Reïntegratie is het proces van terugkeren naar werk. Letterlijk betekent reïntegratie ‘weer laten functioneren’. Ik richt mij op algemeen functieherstel binnen de werkomgeving; het liefst preventief. Maar als er inmiddels al sprake is van arbeidsverzuim, dan heeft het mijn voorkeur om mij te richten op reïntegratie eerste spoor. Dat wil zeggen: Reïntegratie bij de eigen (huidige) werkgever.
Lees meer…

 

Coaching en advies hoogbegaafden

Hoogbegaafden hebben een eigen manier van werken en omgaan met problemen. Simpel gezegd denken, doen en voelen ze anders dan anderen. Als dit niet wordt herkend door de werknemer zelf of zijn werkgever, ontstaan gemakkelijk problemen. Niet zelden leidt dit tot verzuim.
Wanneer advies en begeleiding op hen wordt afgestemd, kan een snelle terugkeer in werk gerealiseerd worden. Of nog beter: kan verzuim voorkomen worden en zijn deze medewerkers je meest betrokken, loyale en productieve medewerkers.
Lees meer…