Hoogbegaafden succesvol reintegreren

Hoogbegaafden hebben een eigen manier van werken en omgaan met problemen. Wanneer dit wordt herkend en erkend kan succesvol gecoached worden op het voorkomen van ziekteverzuim of snelle reïntegratie.

Geef hoogbegaafden verantwoordelijkheid en regie

Wanneer na een ziekmelding de communicatie tussen medewerker en leidinggevende stroef verloopt, wordt in veel bedrijven nog steeds snel naar repressieve maatregelen gegrepen. Bij hoogbegaafde medewerkers werkt dit bijna altijd averechts!
Dit heeft te maken met de hoge mate van autonomie die zo kenmerkend is voor hoogbegaafden. Door eenzijdig verzuimmaatregelen te treffen ontneem je medewerkers de eigen verantwoordelijkheid én de regie op de situatie. Juist bij hoogbegaafden leidt dit vaker tot verzet en tegengas. En een reïntegratietraject dat veel langer duurt dan gewenst én nodig is!

Betrek hoogbegaafden bij de oplossing

Betrek je hoogbegaafden bij het oplossen van de verzuimsituatie, dan ontstaat vaak snel de bereidheid om mee te werken. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat er samenwerking is en de hoogbegaafde wordt erkend in wie hij is.

Zelfinzicht geeft toegang tot bereidheid

Mijn inzet is hoogbegaafden door zelfinzicht en bewustwording te stimuleren, motiveren en activeren om zelf weer bij te dragen aan goede communicatie, heldere afspraken en een nieuw perspectief.
Zo maak ik met coaching de weg vrij voor een pro-actieve rol van de medewerker zelf, en werken we toe naar goed functioneren en optimaal presteren.

Het kan hierbij ook zeer verhelderend zijn om een kerntalentenanalyse te laten opstellen. Met behulp van deze beproefde methode kan men in korte tijd inzicht krijgen in de aangeboren kerntalenten en hoe deze het beste in te zetten zijn. Dit kan er toe bijdragen dat een (gewenste) werksituatie sneller duidelijk is.

Plezier in Werk

Door de juiste aanpak en coaching creëren we een positieve spiraal én brengen we het plezier in werk terug. Op die manier zorg je dat juíst de hoogbegaafde medewerker zich loyaal en betrokken opstelt naar de organisatie toe!

Kosten besparen op reintegratie

In het reïntegratietraject kan ik zowel de leidinggevende als de medewerker coachen. Ik stuur daarbij op een gezamenlijk traject met voordeel voor alle partijen. We kijken naar de gemeenschappelijke belangen en de manier waarop we gebruik kunnen maken van elkaars verschillen.

Resultaat in de praktijk

De ervaring in de praktijk leert dat deze aanpak resulteert in een snellere reïntegratie, plezier in werk, minder kosten en een win-win gevoel voor alle partijen.

 

…ga terug naar Diensten