Vooruitziende blik

Maar hoe doe je dat? Wanneer heb je oog voor de signalen op de werkvloer als de werkdruk hoog ligt? De dilemma’s met de medewerkers zorgen ervoor dat die druk nog verder oploopt. Juist in zo’n situatie is het belangrijk om tijd en aandacht voor het toekomstperspectief te maken. Voordat het van kwaad tot erger gaat. Wat speelt er?, en wat moet er gebeuren om hier een positieve wending aan te geven? Vroege interventies, zoals een kerntalentenanalyse en/of een coachtraject, kunnen veel voordeel opleveren. Zowel voor werkgever als werknemer(s) en zowel in kosten, opbrengsten, tijd, energie als werksfeer.

Duurzame inzetbaarheid

De juiste persoon op de juiste plaats is een mooi uitgangspunt voor Plezier in het werk. Organisaties en functies veranderen constant. Ook de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers staat nooit stil.
Vaak groeien de organisatie en de medewerker in een gezamenlijke flow met elkaars behoeften mee. Zo niet, dan kan expertise van buitenaf helpen om dit weer in goede banen te leiden. Hierdoor behoud je de mensen binnen de organisatie, waarin vaak jarenlang investeringen gedaan zijn in tijd en geld en die een enorme ervaring en kennis hebben verworven.

 

Kostenbesparing door investering in aandacht voor de menselijke waarde

Benut regelmogelijkheden en wees flexibel. Samen zoeken naar oplossingen en mogelijkheden kan veel opleveren. Als je investeert in het welzijn van medewerkers, dan zal dit ten goede komen aan de onderlinge verhoudingen. Op een juiste manier omgaan met de loyaliteit van medewerkers is belangrijk bij het voorkomen van uitval. Mijn visie: Zorg dat eerder gedane investeringen in medewerkers (in tijd en geld) binnen de eigen organisatie benut blijven.

…ga terug naar Diensten