Voor wie

Ik coach bij werkgerelateerde kwesties en reïntegratie- en loopbaanvraagstukken.

Mijn opdrachtgevers zijn zowel particulieren als zakelijke klanten.

Belangrijk voor de coachee is zijn of haar innerlijke drive om daadwerkelijk iets te willen veranderen!

Tevens voer ik UWV-trajecten “Werkfit maken” uit i.s.m. Hoogbegaafd in Bedrijf.

Specialisatie

Mijn specialisaties zijn:

  • Hoogbegaafden en werk
  • Kerntalentenanalyse
  • Reïntegratie na ingrijpende ziekten en bij complex verzuim.
  • Advies en begeleiding van management en leidinggevenden bij het omgaan met hoogbegaafden en met ‘hoog impact’-verzuimzaken.

 

Mijn uitgangspunten

Mijn uitgangspunten ten aanzien van coaching zijn, dat:

  • de coachee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé- als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil; dientengevolge is de coachee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag
  • de coachee en de coach volkomen gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden
  • tijdens coaching de doelen, middelen en keuzen van de coachee prioriteit hebben boven die van de coach