Duidelijkheid

Binnen een reïntegratietraject draait alles om duidelijkheid. Open gesprekken, haalbare doelen, onverbloemde verwachtingen, heldere afspraken, goede communicatie. Door ziekte en beperkingen wordt de dagelijkse routine in het werk op z’n kop gezet. Er moeten aangepaste en nieuwe afspraken gemaakt worden op basis van nieuwe en zich vaak telkens aanpassende omstandigheden. Vaak met adviezen vanuit verschillende invalshoeken… Graag help ik om de rode draad in het traject vast te houden.

Gezamenlijk doel

Het doel van de reïntegratie is de vaste uitgangspositie van waaruit gekeken moet worden. Dit is de rode draad waarover een traject in goede banen geleid kan worden.
In mijn werk als reïntegratiedeskundige heb ik ook meegemaakt dat werkgever en werknemer gedurende het traject elkaar steeds meer tegenwerkten, terwijl ze feitelijk een zelfde gezamenlijk doel nastreefden; namelijk een zo spoedig mogelijk herstel. Bij het tegenwerken werd het doel uit het oog verloren, doordat de weg er naar toe een twistpunt werd.

Eigenaarschap

Elke partij heeft in een reïntegratietraject een eigen aandeel in de verantwoordelijkheid vanuit zijn rol. Zo wordt in de verzuimbegeleiding iedereen aangesproken op zijn rechten en plichten.

Ik vind het een uitdaging om in deze materie de rechten en plichten niet meer te bezien vanuit een opgelegde wetmatigheid, maar deze te laten benaderen vanuit een logisch en als natuurlijk begrepen spelregel.

…ga terug naar Home