Plezier in je werk

Plezier in je werk levert veel op. Mensen die plezier in hun werk hebben voelen zich gezonder en fysiek en mentaal sterker. Ze verzuimen minder en presteren beter. Ze voelen zich meer verbonden met hun werk en hun collega’s. Ze dragen op een positieve manier bij aan de groep, de sfeer en de cultuur in de organisatie. Werk is veel meer dan alleen geld verdienen. Maar niet iedereen ervaart dat zo. Hoe zorg je ervoor dat in deze tijd werk meer is dan alleen brood op de plank?
Lees meer…

 

Reïntegratie

Werk hervatten na een periode van afwezigheid verloopt in de meeste gevallen als vanzelfsprekend. Maar wanneer het voor werknemer of werkgever niet vanzelf gaat, biedt een professionele aanpak en begeleiding grote steun voor beide partijen. Een reïntegratiedeskundige brengt snel beweging in de zaak, stelt heldere doelen en zorgt dat de onderlinge communicatie (weer) goed verloopt. Zo wordt een positieve spiraal gecreëerd en worden schade en kosten voor werknemer en werkgever beperkt.
Lees meer…

Hoogbegaafdheid en werk

De aandacht voor hoogbegaafdheid bij volwassenen groeit. Maar wanneer er zich problemen voordoen op het werk, wordt nog maar nauwelijks gekeken naar een mogelijke relatie met hoogbegaafdheid. Door beter af te stemmen op de karakteristieken, specifieke problemen en behoeften van hoogbegaafden, kunnen organisaties zich geld en frustratie besparen en heel gemotiveerde, intelligente, welwillende medewerkers aan zich binden.
Lees meer…